انتصاب مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی گرگان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ طی حکمی از سوی دکتر فرهاد یغمائی، رئیس دانشگاه دکتر مهدی یعقوبی به عنوان مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی گرگان منصوب شدند.در بخشی از این حکم ایشان آمده است، «امید است با استعانت از خداوند متعال در انجام شرح وظایف محوله(موضوع آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه­ها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) موفق و مؤید باشید.»همچنین در حکم جداگانه ای از زحمات مهندس فاطمه باقری مدیر سابق این گروه قدردانی به عمل آمد.