به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ دکتر فرهاد یغمائی رئیس دانشگاه گلستان در هفتمین نشست روابط عمومی دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه 2 کشور، ضمن خوش آمدگویی به حاضرین، ابراز امیدواری کرد نشست هایی از این دست بتواند با طرح مسائل و مشکلات منطقه در رفع و کاهش مسائل دانشگاه های کل کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مؤثر باشد.

     دکتر یغمائی در ادامه افزود: رفاقت و رقابت دو اصل مهم در انجام کارهای گروهی است. وجود عنصر رفاقت در کارها باعث حل سریع تر و پیشروی امور بر وفق خواسته های ما خواهد شد در حالیکه ورود رقابت در عرصه کارها شاید حالت انگیزشی ایجاد نماید اما در کنار آن ممکن است حس حسادت را نیز تحریک نماید.

HyperLink

     رئیس دانشگاه گلستان در خاتمه سخنان خود ضمن تشکر از برگزاری چنین کارگاه هایی، تداوم برپایی این نشستها را باعث تحکیم روابط و کسب تجربیات و دانش افزایی مدیران و کارشناسان روابط عمومی دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه برشمردند.

     محمد مهدی اسلامی مدیر روابط عمومی دانشگاه نیز در ابتدای جلسه، همگرایی و همبستگی منطقه ای را از مهمترین نتایج این گردهمایی دانست.