به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ در ادامه نشست دو روزه مدیران روابط عمومی دانشگاه ها و پارکهای علم و فناوری منطقه 2 کشور، دیدار با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در محل استانداری گلستان برگزار شد.

     در ابتدای این دیدار محمدمهدی اسلامی مدیر روابط عمومی دانشگاه گلستان، گزارشی از هفتمین نشست مدیران روابط عمومی به میزبانی دانشگاه گلستان ارائه کردند و اظهار داشتند: این نشستها در راستای سیاستهای مدون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می شود و اهم اهداف این نشستها همگرایی و همبستگی دانشگاه های منطقه شمال کشور است.

HyperLink

     مدیر روابط عمومی دانشگاه گلستان تأکید کردند، جهت برخورداری از تجارب ارزنده مدیران ارشد استانی ملاقات و جلسات گفت و شنود با این مقامات تنظیم می گردد که این نشست نیز در همین راستا برنامه ریزی شده است.

     در ادامه علی اصغر طهماسبی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان طی سخنانی ابراز داشتند: دانشگاهها باید به همت روابط عمومی فعال و پویایی که دارند، با نیاز سنجی و برگزاری کارگاههای آموزشی، محور توانمند سازی جامعه باشند.