به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ طی حکمی از سوی دکتر فرهاد یغمائی رئیس دانشگاه، دکتر محمدتقی خورند به عنوان مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه منصوب شدند.

     در بخشی از این حکم ایشان بر رعایت شرح وظایف محوله برابر موضوع آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید شده است.

     همچنین در حکم جداگانه ای از زحمات دکتر جلال کریمی مدیر سابق این گروه که به افتخار بازنشستگی نائل آمدند، قدردانی به عمل آمد.

HyperLink

     گفتنی است این جلسه با حضور دکتر خدارحم بزی رئیس دانشکده و جمعی از مدیران گروه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی برگزار شد.

HyperLink