به گزارش روابط عمومی؛ در راستاي همكاري هاي مطالعاتي و تحقيقاتي دانشگاه گلستان با دستگاه های اجرایی و مراکز علمی تحقیقاتی تفاهم نامه ای فی ما بین دانشگاه گلستان و مرکز تحقیقات شیلات استان منعقد شد.

HyperLink

     از اهم موضوعات مطرح شده در این تفاهم نامه که به امضای دکتر مهناز اقدسی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گلستان و دكتر کورش امینی ­رئیس مرکز تحقیقات شیلات استان رسیده می توان از همکاری متقابل در زمینه تأسیس و ارائه خدمات در قالب هسته­ های نوآور، برگزاری نمایشگاه­ های علمی مشترک، همکاری های علمی و پژوهشی در موضوعات تخصصی جهت انتقال و توسعه فناوری، همکاری در انجام تحقیقات میدانی با استفاده از ظرفیت های فنی و مهندسی و برگزاری نشست های علمی مشترک به منظور توسعه و ارتقاء فرهنگ همکاری و کارآفرینی در سطح دانشگاه و جامعه اشاره کرد.

HyperLink

 

     قابل ذکر است این تفاهم نامه با حضور دکتر مهناز اقدسی معاون پژوهش و فناوری و دکتر آرش امینی مدیر مرکز کارآفرینی و فناوری دانشگاه گلستان، دكتر کورش امینی ­رئیس و دکتر غلامعلی بندانی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات شیلات استان درآن مرکز منعقد شده است.

HyperLink