به گزارش روابط عمومی دانشگاه گلستان؛ برای همکاری در برنامه توسعه کسب و کارهای الکترونیکی در راستای اشتغالزایی و طرح ملی تکاپو، تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشگاه گلستان و استانداری گلستان منعقد شد.

     با حضور دکتر محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان گلستان، و همچنین با همکاری سازمان صنعتی ملل متحد(یونیدو) این تفاهم نامه همکاری دو جانبه امضا شد.

     در ذیل این تفاهم نامه، دکتر فرهاد یغمائی رئیس دانشگاه گلستان و دکتر حسن صادقلو استاندار گلستان با یکدیگر تفاهم کرده اند، با تجمیع ظرفیت سازمان های مرتبط از جمله نهادهای سیاستگذاری و توسعه ای، نسبت به توسعه بخش خصوصی و تعاونی برای اجرای پروژه های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای طرح ملی تکاپو همکاری نمایند.

HyperLink

     هدف از این تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه و استانداری گلستان به منظور اجرای پروژه آموزشی، پژوهشی و فرهنگ سازی این طرح و همچنین راه اندازی مرکز پژوهشی ابر اشیاء دانشگاه گلستان قید شده است.

     در این تفاهم نامه استانداری گلستان، تسهیل شرایط و تلاشهای لازم جهت رفع موانع حضور دانشگاه در استان، هماهنگی با نظام صنفی رایانه، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان در خصوص کشف استعدادها و افراد مستعد در موضوع تفاهم نامه را متعهد گردیده است و در مقابل دانشگاه گلستان نیز راه اندازی مرکز ابر اشیاء، تأمین منابع مالی و تجهیزات فنی پروژه را متعهد شده است.

     شایان ذکر است این تفاهم نامه در محل استانداری گلستان و با حضور اعضای شورای اداری استان برگزار گردید.

HyperLink