لطفاً فرم پیوست را تا تاریخ 6/2/96 تکمیل و به امور وام دانشگاه تحویل دهید. همچنین برای ثبت درخواست وام ویژه دکتری به سامانه صندوق رفاه مراجعه نمایید و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 32223702 017 آقای جرجانی تماس بگیرید.

 

برای دریافت فرم اینجا را کلیک نمایید.