1389
15
اسفند


شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه :

شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه به منظور تدوین برنامه های پژوهشی و فناوری و تعیین راهکارهای مناسب در راستای اعتلای پژوهش و فناوری تشکیل می شود.

 1389/12/15  8:02 AM
 
Rss