معرفی ریاست دانشگاه
HyperLink

 

نام و نام خانوادگی: فرهاد یغمایی

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: آمار و ریاضی

مرتبه علمی: دانشیار

سمت: ریاست دانشگاه

آدرس صفحه شخصی :  http://www.gu.ac.ir/Persons/?yaghmaee