نام و نام خانوادگی: زینب سلامت

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: مدیریت

سمت: مسئول دفتر ریاست دانشگاه

آدرس: گرگان-خیابان شهید بهشتی-دانشگاه گلستان

تلفن:32254160-017

فکس:32251675-017

پست الکترونیک: z.salamat@gu.ac.ir

صفحه وب شخصی: http://www.gu.ac.ir/Persons/?salamat