نام و نام خانوادگی: لیلا غریبیان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: فلسفه

سمت: کارشناس امور شاهد و ایثارگر

تلفن: 32254163 - 017 داخلی 293

فکس: 32251675-017