پیامبر اعظم (ص) فرمودند: اگر یک روز از عمر دنیا باقی مانده باشد خداوند آن روز را چنان طولانی گرداند که مردی همنام من از اهل بیتم به جنگ با بی دینان برخیزد و اسلام را آشکار سازد.