مدیریت امور فرهنگی

مسابقه پیام های قرآنی ویژه ماه مبارک رمضان

یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

با تبریک حلول ماه مبارک رمضان؛ پیام های قرآنی جهت بهره مندی دانشگاهیان دانشگاه گلستان تقدیم می گردد. خواهشمند است پاسخ خود را بر اساس فرمت زیر ارسال نمایید.

جهت شرکت در این بخش؛ روز مسابقه، کد شناسایی (برای اساتید 30 - کارکنان 35- دانشجویان 40)، نام و نام خانوادگي، نام سوره و شماره آيه مربوط به هر يک از پيامهای روزانه را به صورت مجزا به شماره سامانه 30006907 ارسال نمايید. در پایان ماه مبارک رمضان به 10 نفر از اساتید و کارکنان و 10 نفر از دانشجویان نیز به قید قرعه هدیه نقدی 500/000 ریال تقدیم می گردد.

مثال: اساتید مانند نمونه سوال مربوط به روز اول را طبق فرمت زیر از طریق پیامک ارسال نمایند.

روز اول- 30- محمد حسینی- بقره- 20

---------------------------------------------------------

پیام روز اول: پس وای بر کسانی که با دست های خود نوشته ای را می نویسند، سپس می گویند این نوشته از سوی خداست. تا با این کار زشت و خائنانه بهایی ناچیز به دست آورند؛ پس وای بر آنان از آنچه دست هایشان نوشت، و وای بر آنان از آنچه به دست می آورند.

پیام روز دوم: بر همه نمازها و به ویژه نماز میانه (که بر اساس پاره ای از روایات، نماز ظهر است) محافظت کنید، و (هنگام عبادت) فروتنانه برای خدا قیام کنید

پیام روز سوم: اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد، و آنچه از (مطالبات) ربا باقى مانده، رها كنيد اگر ايمان داريد! اگر (چنين) نمى‏كنيد، بدانيد خدا و رسولش، با شما پيكار خواهند كرد! و اگر توبه كنيد، سرمايه‏هاى شما، از آنِ شماست [اصل سرمايه، بدون سود] نه ستم مى‏كنيد، و نه بر شما ستم وارد مى‏شود.

پیام روز چهارم: و چگونه ممكن است شما كافر شويد، با اينكه (در دامان وحى قرار گرفته‏ايد، و) آيات خدا بر شما خوانده مى‏شود، و پيامبر او در ميان شماست؟! (بنا بر اين، به خدا تمسّك جوييد!) و هر كس به خدا تمسّك جويد، به راهى راست، هدايت شده است.

پیام روز پنجم: زشتكارىِ خود را از مردم پنهان مى‏دارند اما از خدا پنهان نمى‏دارند، و هنگامى كه در مجالس شبانه، سخنانى كه خدا راضى نبود مى‏گفتند، خدا با آنها بود، خدا به آنچه انجام مى‏دهند، احاطه دارد.

پیام روز ششم: اى اهل كتاب! در دين خود، غلوّ (و زياده روى) نكنيد! و در باره خدا، غير از حق نگوييد!

پیام روز هفتم: تنها كسانى (دعوت تو را) مى‏پذيرند كه گوش شنوا دارند امّا مردگان (و آنها كه روح انسانى را از دست داده‏اند، ايمان نمى‏آورند و) خدا آنها را (در قيامت) برمى‏انگيزد سپس به سوى او، بازمى‏گردند.

پیام روز هشتم: بگو: «چه كسى زينتهاى الهى را كه براى بندگان خود آفريده، و روزيهاى پاكيزه را حرام كرده است؟!» بگو: «اينها در زندگى دنيا، براى كسانى است كه ايمان آورده‏اند (اگر چه ديگران نيز با آنها مشاركت دارند ولى) در قيامت، خالص (براى مؤمنان) خواهد بود.» اين گونه آيات (خود) را براى كسانى كه آگاهند، شرح مى‏دهيم!

پیام روز نهم: و اگر اهل شهرها و آباديها، ايمان مى‏آوردند و تقوا پيشه مى‏كردند، بركات آسمان و زمين را بر آنها مى‏گشوديم ولى (آنها حق را) تكذيب كردند ما هم آنان را به كيفر اعمالشان مجازات كرديم.

پیام روز دهم: و (فرمان) خدا و پيامبرش را اطاعت نماييد! و نزاع (و كشمكش) نكنيد، تا سست نشويد، و قدرت (و شوكت) شما از ميان نرود! و صبر و استقامت كنيد كه خداوند با استقامت كنندگان است!

پیام روز یازدهم: اى مردم! اندرزى از سوى پروردگارتان براى شما آمده است و درمانى براى آنچه در سينه‏هاست (درمانى براى دلهاى شما) و هدايت و رحمتى است براى مؤمنان!

پیام روز دوازدهم: و به آنها كه ايمان نمى‏آورند، بگو: «هر چه در قدرت داريد، انجام دهيد! ما هم انجام مى‏دهيم!

پیام روز سیزدهم: اعمال كسانى كه به پروردگارشان كافر شدند، همچون خاكسترى است در برابر تندباد در يك روز طوفانى! آنها توانايى ندارند كمترين چيزى از آنچه را انجام داده‏اند، به دست آورند و اين همان گمراهى دور و دراز است!

پیام روز چهاردهم:  و اگر خداوند مردم را بخاطر ظلمشان مجازات مى‏كرد، جنبنده‏اى را بر پشت زمين باقى نمى‏گذارد ولى آنها را تا زمان معيّنى به تأخير مى‏اندازد. و هنگامى كه اجلشان فرا رسد، نه ساعتى تأخير مى‏كنند، و نه ساعتى پيشى مى‏گيرند.

پیام روز پانزدهم:  از آنچه به آن آگاهى ندارى، پيروى مكن، چرا كه گوش و چشم و دل، همه مسئولند.

پیام روز شانزدهم: مسلّماً كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده‏اند، خداوند رحمان محبّتى براى آنان در دلها قرار مى‏ دهد.

پیام روز هفدهم: ما بر شما كتابى نازل كرديم كه وسيله تذكّر (و بيدارى) شما در آن است! آيا نمى‏فهميد؟!

پیام روز هجدهم: آيا گمان كرديد شما را بيهوده آفريده‏ايم، و بسوى ما باز نمى‏گرديد؟

پیام روز نوزدهم: بگو: «پروردگارم براى شما ارجى قائل نيست اگر دعاى شما نباشد شما (آيات خدا و پيامبران را) تكذيب كرديد، و (اين عمل) دامان شما را خواهد گرفت و از شما جدا نخواهد شد!»

پیام روز بیستم: در آن روز كه مال و فرزندان سودى نمى‏بخشد، مگر كسى كه با قلب سليم به پيشگاه خدا آيد!».

پیام روز بیست و یکم: يا كسى كه دعاى مضطرّ را اجابت مى‏كند و گرفتارى را برطرف مى‏سازد، و شما را خلفاى زمين قرار مى‏دهد آيا معبودى با خداست؟! كمتر متذكّر می شويد!

پیام روز بیست و دوم: اى پيامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: «جلبابها [روسرى‏هاى بلند] خود را بر خويش فروافكنند، اين كار براى اينكه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند بهتر است (و اگر تا كنون خطا و كوتاهى از آنها سر زده توبه كنند) خداوند همواره آمرزنده رحيم است.

پیام روز بیست و سوم: هر كس را طول عمر دهيم، در آفرينش واژگونه‏اش مى‏كنيم (و به ناتوانى كودكى باز مى‏گردانيم) آيا انديشه نمى‏كنند؟!

پیام روز بیست و چهارم: و از بهترين دستورهايى كه از سوى پروردگارتان بر شما نازل شده پيروى كنيد پيش از آنكه عذاب (الهى) ناگهان به سراغ شما آيد در حالى كه از آن خبر نداريد!» (اين دستورها براى آن است كه) مبادا كسى روز قيامت بگويد: «افسوس بر من از كوتاهيهايى كه در اطاعت فرمان خدا كردم و از مسخره‏كنندگان (آيات او) بودم!»

پیام روز بیست و پنجم: و كسانى كه هر گاه ستمى به آنها رسد، (تسليم ظلم نمى‏شوند و) يارى مى‏طلبند!

پیام روز بیست و ششم: او كسى است كه آرامش را در دلهاى مؤمنان نازل كرد تا ايمانى بر ايمانشان بيفزايند لشكريان آسمانها و زمين از آن خداست، و خداوند دانا و حكيم است.

پیام روز بیست و هفتم: يقيناً پرهيزگاران در باغها و نهرهاى بهشتى جاى دارند، در جايگاه صدق نزد خداوند مالك مقتدر!      

پیام روز بیست و هشتم: اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! هنگامى كه به شما گفته شود: «مجلس را وسعت بخشيد (و به تازه‏واردها جا دهيد)»، وسعت بخشيد، خداوند (بهشت را) براى شما وسعت مى‏بخشد و هنگامى كه گفته شود: «برخيزيد»، برخيزيد اگر چنين كنيد، خداوند كسانى را كه ايمان آورده‏اند و كسانى را كه علم به آنان داده شده درجات عظيمى مى‏بخشد و خداوند به آنچه انجام مى‏دهيد آگاه است!

پیام روز بیست و نهم: در آن روز همگى به پيشگاه خدا عرضه مى‏شويد و چيزى از كارهاى شما پنهان نمى‏ماند!

پیام روز سی ام: و بی ى‏شك نگاهبانانى بر شما گمارده شده ... والا مقام و نويسنده (اعمال نيك و بد شما)، كه مى‏دانند شما چه مى‏كنيد!                

التماس دعا

 


  • برچسب ها:
  • مسابقه
  • پیام های قرآنی
  • ماه رمضان
  • دانشگاه گلستان
تعداد بازدید: 204