مدیریت امور فرهنگی

ثبت نام آیین دانش آموختگی دانشجویان ورودی 92 دانشگاه آغاز شد

 


هر ساله با نزدیک شدن به پایان سال تحصیلی برگزاری آیین دانش آموختگی در دستور کار حوزه مدیریت امور فرهنگی دانشگاه قرار می گیرد. جهت برنامه ریزی و اجرای مراسم کمیته دانشجویی متشکل از فعالان فرهنگی که سابقه اجرای برنامه های متعدد در کارنامه دانشجویی خود داشته باشند تشکیل می شود و بدنبال آن پیگیری موضوعات مرتبط با مراسم توسط آنها و با نظارت کارشناسان صورت می گیرد.

پیرو پیگیری های بعمل آمده، مراسم فارغ التحصیلی در 10 تیرماه 96، ساعت 16 در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار می شود و عکس برداری با لباس فارغ التحصیلی به تفکیک دانشکده ها در روزهای جمعه 5 و 12 خردادماه 96 نیز در محوطه دانشکده علوم پایه انجام می شود.