معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

اطلاعات تماس

ردیف

شخص

سمت

تلفن مستقیم

 

 

۱

مصطفی رقیمی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

32303985

 

 

۲

الهه تاجیک

مسئول دفتر

32303985

 

 

۳

علی اکبر نجفی کانی

مدیر آموزشی

32303984

 

 
۴

ملیحه مقصودلو

کارشناس آموزش

32303984

 

 
۵

سلیمه کارگر

کارشناس آموزش

32303984

 

 

۶

مهناز بهلکه

بایگانی آموزش

-

 

 

۷

عزیز رحیمی

مدیر تحصیلات تکمیلی

32303983

 

 

۸

عقیل حسام

کارشناس تحصیلات تکمیلی

32303983

 

 

۹

منصوره محمدزمانی

کارشناس  جذب

32303996

 

 

۱۰

نرگس اصفهانی نیا

کارشناس امور هیأت علمی

32303996

 

 
۱۱

عبدالمجید اونق

کارشناس انفورماتیک

-

 

 

 


تعداد بازدید: 550