دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

ریاست دانشکده

  

خلاصه سوابق و مشخصات

نام و نام خانوادگی : محمد علی تورنگی

سوابق تحصیلی و تجربی:

 • لیسانس مهندسی شیمی (پتروشیمی) دانشگاه صنعت نفت ، دانشکده نفت آبادان سال 1367
 • فوق لیسانس مهندسی شیمی ( فرآیندهای جداسازی ) دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده فنی مهندسی سال 1372
 • دکتری مهندسی پلیمر ( طراحی راکتورهای گاز و تبدیل گاز طبیعی و ساخت کاتالیست ) پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 1391

سوابق اجرایی:

 • مهندس ناظر و طراحی خطوط لوله در شرکت ملی گاز استان مازندران 69-1368
 • همکار مهندسی و طراحی خط لوله سراسری گاز در اداره مهندسی طرح های شرکت ملی گاز 71-1369
 • مدیر عامل شرکت ایثار مازند بنیاد 15 خرداد 75-1371
 • مسئول راه اندازی و تاسیس دانشگاه های پیام نور در گرگان و بندر ترکمن در سالهای 76-72
 • مدیر کل تعاون استان گلستان 79-76
 • مدیر کل تشکیل و توسعه تعاونیها وزارت تعاون 81-79
 • قائم مقام و مسئول دبیرخانه کمیته حمایت از تعاونیهای ایثارگران زیر نظر ریاست جمهوری 81-80
 • مدیر عامل تعاونی توسعه و عمران گلستان 82-81
 • معاون دفتر هیئت امناء هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری سال 84-82
 • مدیر طرح و برنامه دانشگاه گلستان 88-87
 • مدیر دفتر فنی و طرح های عمرانی دانشگاه گلستان 89-88
 • معاون آموزشی و پژوهشی موسسه آموزش عالی گلستان از مهر 88 تا کنون.
 • رئیس دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول - دانشگاه گلستان از سال 92 تا کنون.
 • عضو و رئیس هیئت امناء موسسه آموزش عالی گلستان از سال 92 تا کنون.

سوابق علمی و پژوهشی:

 • طراحی خطوط لوله دو فازی نفت و گاز با استفاده از نرم افزار 100-SSI (پایان نامه لیسانس)
 • مطالعه بر روی غشاهای اسمز معکوس جهت شیرین سازی آبهای زیر زمینی ( پایان نامه کارشناسی ارشد )
 • ارائه مقاله در اولین کنفرانس مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس 1372 در خصوص شیرین سازی آبهای زیر زمینی
 • ارائه مقاله در اولین هایش توانمندیهای استان گلستان پائیز 1378 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • طراحی ، نصب و راه اندازی واحد صنعتی تولید تکنیکال علف کش بنتازون در شرکت پویندگان شیمی کار شهرک صنعتی آق قلا استان گلستان
 • طراحی ، نصب و راه اندازی واحد صنعتی تولید روغن ولک ،‌ در شرکت پویندگان شیمی کار شهرک صنعتی آق قلا استان گلستان
 • طراحی ، نصب و راه اندازی واحد صنعتی تولید هورمون رشد گیاهی در شرکت پویندگان شیمی کار شهرک صنعتی آق قلا استان گلستان
 • اجرای پروژه صنعتی تولید قیر و خالص سازی ماده صنعتی کلسینات ( قیر طبیعی )
 • اجرای پروژه صنعتی تولید سولفات پتاسیم با استفاده از ماده اولیه فلدسپات
 • اجرای پروژه آزمایشگاهی تولید کاتالیست مورد استفاده در تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های نفتی
 • طراحی و ساخت پایلوت در مقیاس رومیزی (Bench Scale) فرآیند OCM با استفاده از راکتورهای سه جداره به منظور کنترل حرارت در محدوده انجام واکنش تبدیل گاز طبیعی ( تز دکتری )
 • راهنمایی پروژه کارشناسی ارشد تحت عنوان جایگزینی گاز طبیعی بجای سوختهای مایع در کوره های دوار
 • راهنمایی پروژه کارشناسی ارشد تحت عنوان مدلسازی و شبیه سازی فرآیند OCM در راکتور های سه جداره میان تهی
 • تدریس دروس موازنه انرژی و مواد ، آشنایی با مهندسی شیمی برای دانشجویان مهندسی شیمی دانشگاه گلستان
 • تدریس دروس ترمودینامیک ،‌ انتقال حرات و انتقال جرم برای دانشجویان رشته مهندسی پلیمر دانشگاه گلستان

ثبت اختراعات:

 1. ثبت اختراع تحت عنوان : طراحی و ساخت راکتور سه جداره میان تهی قابل استفاده در فرآیند اکسایش زوجی متان ، بشماره و تاریخ : 67983-29/09/1386
 2. ثبت اختراع تحت عنوان: تولید سولفات پتاسیم با استفاده از فرآوری ماده معدنی فلدسپات ، بشماره و تاریخ: 68235-14/10/1389
 3. ثبت اختراع تحت عنوان: فرآیند تولید قیر طبیعی ( بیتومین یا گیلسونایت ) خالص با استفاده از فرآوری ماده معدنی بیتومین ،‌ بشماره و تاریخ: 68309-21/10/89
 4. ثبت اختراع تحت عنوان: فرآوری کانسنگ فلدسپات پتاسیک به روش کلسیناسیون به منظور تولید سولفات پتاسیم و محصولات جانبی ، بشماره و تاریخ : 86285-4/5/94

مقالات چاپ شده تحت عناوین :

1 . Torangi M.A, Vatani A., Yousefi M., Joudaki E., " Estimation of Temperature Distribution Along An Annular Fixed Bed Reactor In The Oxidative Coupling Of Methane (OCM) Process By Using Artificial Neural Network" , J. of Chem. Tec. Vol.6 , Is.3 , 2011.

 

2 . Torangi M.A, Vatani A., Yousefi m., Hashemi S.J. and Joudaki E., " Experimental And Modeling Studies In An Annular Fixed Bed Reactor For Oxidative Coupling Of Methane Using Li/MgO Catalyst " , J. Of Energy And Power Engineering , 2011, DOI:10.4236/EPE2011. * Published Online *

 

3 . Torangi M.A, Vatani A., Yousefi m., Abbasnejad A.R., "Economical Investigation Of Changing Natural Gas To Other Products By Means Of OCM Process", J. of Appl. Sci. Res., 6(12), 2085-2088, 2010.

 

4 . Torangi M.A, Vatani A., Yousefi m., "Li Content Investigation Of The Li/MgO Catalyst In The Oxidative Coupling Of method (OCM) Process Using Annular Fixed Bed Reactor" , International Journal of Chemical Engineering , Vol.5(1) , 23-29 , 2012.

 

5 . Ghareghashi A., Shahraki F., Razzaghi K., Ghader S. And Torangi M.A. , " Increasing Ethylene Production As A High Value Hydrocarbon In Fischer-Tropsch (FT) Reactor: A Concept Reactor For Combining FT With Oxidative Coupling Of Methane" , Korean J. Chem. Eng. , DOI: 10.1007/s11814-015-0286-5

 

6 . Vatani A., Jabbari E., Askarieh M., Torangi M.A., " Kinetic Modeling Of Oxidative Coupling Of Methane Over Li/MgO Catalyst By Genetic Algorithm" , Journal Of Natural Gas Science And Engineering , Vol. 20 , 347-356 , 2014.

 

 

7 . تخمین هوای اضافی سوخت ( گازی ) جایگزین با هدف تولید دمای متناسب با سوخت مایع در کوره های دوار ، حسین سخایی ، محمد علی تورنگی ، عبدالمجید قره خانی ، فصلنامه تخصصی علمی ترویجی فرآیند نو ، شماره 51 ، پائیز 1394

 

8 . ارزیابی فنی- اقتصادی بکارگیری فناوری اکسایش زوجی متان (OCM) ، زینب کسرائی ، علی وطنی ، محمد علی تورنگی ، همایش ملی فناوری های نوین در صنایع شیمیایی ، دانشگاه تربیت مدرس ، خرداد 1391

 

9 . فرآوری پتاسیم از کانسنگ فلدسپات پتاسیک در مقیاس پایلوت ، علی غفاری ، رزگار بدری ، محمد علی تورنگی ، پنجمین کنفرانس مهندسی معدن ایران ، انجمن مهندسی معدن ایران ، تهران ، مهر 1393

 

عضویت در انجمنها و گروه های علمی:

 • عضو هیئت امناء موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی گلستان گرگان
 • عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان گرگان
 • عضو انجمن مهندسین نفت ایران
 • عضو انجمن مهندسی شیمی ایران
 • عضو کمیته علمی بررسی مقالات در اولین همایش توانمندیهای استان گلستان
 • عضو هیئت اجرایی برگزاری دومین کنفرانس تبدیل گاز طبیعی در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
 • عضو هیئت موسس موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی گلستان گرگان
 • عضو کمیته تحقیقات وزارت تعاون ( سال 77 تا 81 )
 • عضو کمیته تحقیقات شرکت ملی گاز ایران ( استان گلستان )
 • عضو شورای مرکزی برگزاری همایش های دوسالانه شهدای صنعت نفت
 • عضو هیئت جذب هیئت علمی دانشگاه گلستان از بهمن 87 تا 89
 • عضو شورای فناوری پارک علم و فناوری استان گلستان از مهر 88 تا بهمن 89
 • عضو شورای دانشگاه گلستان

تعداد بازدید: 340