دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی

دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی اردیبهشت ماه 97 در اصفهان برگزار خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال مقاله به آدرس www.ichec.ir مراجعه نمایید.