ثبت نام سی و سومین جشنواره قرآنی

زمان:
شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶   از ۷ بهمن ۱۳۹۶   الی   ۵ اسفند ۱۳۹۶

مکان:
مدیریت امور فرهنگی

توضیحات:
جشنواره شامل 5 بخش آوایی، معارفی، پژوهشی، فناوری، ادبی و هنری است.آزمون کتبی به صورت متمرکز 7 اسفند ماه و آزمون شفاهی برادران و خواهران به ترتیب 12 و 13 اسفندماه برگزار می شود

کلمات کلیدی:

لینک مرتبط:

نحوه تماس:

هزینه: