اسمعیل شاهکوئی

رشته تحصیلی

جغرافیا - گرایش اقلیم شناسی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

جغرافیا

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران - کشور ایران

اسمعیل شاهکوئی
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.