محمد فرخ زاد

رشته تحصیلی

معماری

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

معماری

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه شهید بهشتی - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

معماری - انرژی - سازه

محمد فرخ زاد
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.