حراست

معرفی مدیر حراست

 

نام و نام خانوادگی: عبدالجواد باقری
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مدیریت
آدرس پست الکترونیک:  aj.bagheri@gu.ac.ir

 


تعداد بازدید: 30