دانشکده علوم انسانی

گروه زبان و ادبیات فارسی

مدیر گروه : دکتر مهدی محمدی نژاد

****************************

اساتید گروه  به ترتیب حروف الفبا

****************************

عیسی امن خانی

استادیار - گرایش ادبیات معاصر و نقد ادبی

دکترا  از دانشگاه شهید بهشتی

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

همایون جمشیدیان

استادیار -  گرایش ادبیات معاصر و نقد ادبی

دکترا از دانشگاه تربیت مدرس

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

وحید رویانی

دانشیار - گرایش ادبیات حماسی و تصحیح متون کلاسیک

دکترا از دانشگاه فردوسی مشهد

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

منیره فرضی شوب

استادیار - گرایش متون عرفانی

دکترا  از دانشگاه فردوسی مشهد

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

فرشته فرضی شوب

استادیار - گرایش ادبیات عرب

دکترا از دانشگاه علامه طباطبایی

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

مهدی محمدی نژاد

استادیار - گرایش ادبیات عرب

دکترا از دانشگاه دمشق

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

لیلا نوروزپور

استادیار - گرایش مطالعات زبان، دستور زبان و سبک شناسی

دکترا از دانشگاه تهران

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،


  • برچسب ها:
  • هیات علمی دانشجو گروه فارسی
تعداد بازدید: 213