دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری

شانزدهمین جلسه ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶

شانزدهمین جلسه ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه در تاریخ 96/11/23 به ریاست جناب آقای دکتر یغمایی (رئیس ستاد شاهد و ایثارگر) برگزار گردید و مشکلات آموزشی سه نفر از دانشجویان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.


تعداد بازدید: 178