مدیریت شاهد و ایثارگر

اطلاعیه شماره 1

اطلاعیه امور شاهد و ایثارگر
۱۲ خرداد ۱۳۹۷

آزمون الکترونیکی دوره آموزشی ضمن خدمت "سبک زندگی سالم و تضمین سلامت قلب1 "

اخبار برنامه،بودجه و تحول اداری
۵ اسفند ۱۳۹۶

شانزدهمین جلسه ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه برگزار شد

اخبار امور شاهد وایثارگر
۲۴ بهمن ۱۳۹۶

شانزدهمین جلسه ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه در تاریخ 96/11/23 به ریاست آقای دکتر یغمایی (رئیس ستاد شاهد و ایثارگر) برگزار گردید و مشکلات آموزشی سه نفر از دانشجویان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.


مرکز رشد دانشگاه گلستان در چارت سازمانی ایجاد شد

اخبار برنامه،بودجه و تحول اداری
۷ بهمن ۱۳۹۶

آزمون الکترونیکی دوره آموزشی ضمن خدمت " رفتار سازمانی2"

اخبار برنامه،بودجه و تحول اداری
۲۴ دی ۱۳۹۶