کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

عضویت در «طرح غدیر:‌عضویت فراگیر کتابخانه‌ها»

اعضای محترم هیأت علمی (رسمی و پیمانی) و دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه برای عضویت در «طرح غدیر: عضویت فراگیر کتابخانه ها» می­توانند به دفتر کتابخانه و مرکز نشر دانشگاه مراجعه نمایند. برای کسب اطلاعات بیش­تر در مورد طرح غدیر اینجا را کلیک نمایید.