کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

به‌روزرسانی کتاب‌های آرشیوی کتابخانه دیجیتال گیگا

چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶

به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان محترم میرسد در تاریخ 96/12/15 تعداد 28,849 عنوان کتاب جدید به آرشیو کتاب‌های دیجیتال گیگالیب افزوده شده است.


تعداد بازدید: 93