کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

شعار سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران

یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
«نه به کتاب نخواندن»؛ شعار سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 12 تا 22 اردیبهشت ماه 1397در محل مصل ای امام خمینی (ره) برگزار می شود.

 


تعداد بازدید: 23