کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

قطع موقت دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی نورمگز و نورلایب

یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

به اطلاع دانشگاهیان محترم می رسد دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی نورمگز و نورلایب به طور موقت قطع شده است. پس از بررسی و رفع مسأله، اتصال مجدد و دسترسی به پایگاه های نور اطلاع رسانی خواهد شد.


  • برچسب ها:
  • دانشگاه گلستان
  • کتابخانه مرکزی
  • پایگاه های اطلاعاتی
تعداد بازدید: 11