کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

اتصال مجدد به پایگاه های اطلاعاتی نورمگز و نورلایب

سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

به اطلاع دانشگاهیان محترم می رسد دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی نورمگز و نورلایب برقرار شده است. دانشگاهیان محترم می توانند با مراجعه آدرس های زیر و یکبار عضویت در اولین ورود و استفاده از هر یک از دو پایگاه، از امکانات هر دو پایگاه اطلاعاتی استفاده نمایند و منابع اطلاعاتی موردنیاز خود را مرور و بارگیری نمایند.

http://noormags.ir

http://noorlib.ir


تعداد بازدید: 64