کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

استفاده از سالن سلف سرویس دانشگاه برای مطالعه

جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

به اطلاع دانشجویان گرامی می رسد: 

سالن سلف سرویس دانشگاه از ساعت ۸-۱۶ (به استثنای زمان صرف نهار) برای مطالعه در اختیار دانشجویان قرار دارد.

 


تعداد بازدید: 32