اداره کارگزینی و رفاه

کارشناسان

نام و نام خانوادگی: سید جعفر درازگیسو

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: تاریخ

سمت: کارشناس کارگزینی

تلفن تماس : 01758228775

آدرس پست الکترونیک: j.derazgiso@gu.ac.ir

 

 

 

نام و نام خانوادگی: میثم غلامی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت اجرایی

سمت: کارشناس کارگزینی

تلفن تماس : 01758228775

آدرس پست الکترونیک :m.gholami@gu.ac.ir

 

 

نام و نام خانوادگی: مریم مارزلو

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: الهیات و معارف اسلامی

سمت: کارشناس کارگزینی

تلفن تماس : 01758228775

آدرس پست الکترونیک:m.marezlo@gu.ac.ir

 


تعداد بازدید: 94