مرکز نشر دانشگاه

ویراست دوم کتاب درآمدی به اقتصاد فضا منتشر شد

سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

کتاب «درآمدی به اقتصاد فضا» (ویراست دوم) نوشته آقای دکتر جعفر میرکتولی و آقای رضا منافی آذر منتشر شد.


تعداد بازدید: 29