معاونت پژوهش و فناوری

همایش ملی آسیب شناسی و سیاستگذاری اقامت و تابعیت در ایران

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در نظر دارد با همکاری دستگاههای اجرایی همایش ملی آسیب شناسی و سیاستگذاری اقامت و تابعیت در ایران را در تاریخ 24 مهرماه سال جاری برگزار نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.