معاونت پژوهش و فناوری

فهرست هفتم طرح فرصت مطالعاتی اعلام شده از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت

فهرست هفتم طرح فرصت مطالعاتی از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک نمایید.