معاونت پژوهش و فناوری

حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از موضوعات و اولویتهای پژوهشی با نگاه استانی

یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از موضوعات و اولویتهای پژوهشی با نگاه استانی حمایت می‌کند. اطلاعات بیشتر را از اینجا دریافت نمایید.


تعداد بازدید: 20