مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

فراخوان حمایت از پایان نامه های مقاطع تحصیلات تکمیلی

عنوان فراخوان حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی پیوست      حوزه              
حمایت از رساله‌های هدف‌دار تحقیقاتی در راستای کمک به تحقق احیای دریاچه ارومیه ---- علوم انسانی
هشتمین فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی درحوزه علوم شناختی

فرم پیشنهاد طرح

فرم پژوهشی دسته ج

علوم و فناوری های شناختی
فراخوان اولویت های پژوهشی شرکت گاز تهران در راستای حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی   علوم، فنی و مهندسی ،علوم انسانی
اولویت مناطق نفت خیز جنوب

فرم طرح شماره1

فرم طرح شماره2

فرم طرح شماره3

فرم طرح شماره4

فرم طرح شماره5

فرم طرح شماره6

 

علوم
مرکز تحقیقات زیست مواد، تجهیزات و ملزومات پزشکی   علوم انسانی، فنی و مهندسی
آیین نامه حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در پژوهشگاه نیرو    
آیین نامه حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور    

 


تعداد بازدید: 24