انتصاب اعضای کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی

شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر فرهاد یغمائی رئیس دانشگاه، اعضای کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه منصوب شدند.

دکتر مصیب عباسی، دکتر عیسی امن خانی و محمود شریعتی به عنوان اعضای هیأت علمی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی منصوب شدند.

گفتنی است دکتر خوش فر معاون فرهنگی و دانشجویی، دکتر علیزاده مدیر امور فرهنگی، حجت الاسلام طاهری معاون دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، دکتر دنکوب نماینده حقوقی رئیس دانشگاه بعنوان اعضای حقوقی این کمیته و همچنین سینا مراد حسینی و سارا بنایی مقدم نماینده مدیران مسئول نشریات دانشجویی از دیگر اعضای حقیقی این کمیته می باشند.


تعداد بازدید: 546