معرفی دانشجویان کتابخوان برتر دانشگاه

سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی؛ در راستای سیاستهای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین دانشجویان، مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه دو دانشجوی کتابخوان برتر دانشگاه را معرفی و از آنان تقدیر بعمل آورد.

خانم ها فاطمه صادقلی و سکینه تورنگی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی، به عنوان دو دانشجوی کتابخوان برتر در پایان نیم سال دوم سال تحصیلی سال 96-95 معرفی شدند.

گفتنی است در پایان هر نیم سال، معرفی کتابخوان برتر دانشگاه از سوی مدیریت کتابخانه مرکزی انجام می شود.

 


تعداد بازدید: 460