برگزاری تور کارآفرینی

سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶

مدیریت فناوری و کارآفرینی دانشگاه، همزمان با هفته جهانی کارآفرینی در نظر دارد، تور کارآفرینانه ای را در تاریخ 96/8/30 از ساعت 12-8 را برای دانشجویان دختر و پسر برگزار نماید. دانشجویان علاقمند نام، نام خانوادگی و شماره تماس خود را به آدرس a.alavi@gu.ac.ir ارسال نمایند.

"به دلیل محدودیت، اولویت با افرادی است که سریعتر ثبت نام نمایند."


تعداد بازدید: 505