فراخوان شناسایی و انتخاب دانشجویان ممتاز دانشگاه گلستان

دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه گلستان که شرایط لازم ممتازی را طبق "شیوه نامه شناسایی و انتخاب دانشجویان ممتاز دانشگاه گلستان و حمایت های تشویقی از آنان" دارند، می­توانند مدارک خود را به همراه فرم تکمیل شده شماره 1 به دفتر استعداد های درخشان دانشگاه ارسال نمایند. مهلت ارسال مدارک تا 96/10/15 می باشد.

برای دریافت فرم شماره 1 و شرایط ممتازی و یا کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید با شماره 32322808 تماس حاصل نمایید.


تعداد بازدید: 720