تقدیر مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم از رئیس دانشگاه

سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی؛ مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اهدای حکمی از زحمات دکتر فرهاد یغمائی رئیس دانشگاه گلستان قدردانی کرد.

در متن این حکم؛  از تلاشهای رئیس دانشگاه گلستان در راستای حمایتهای معنوی از دانشجویان شاهد و ایثارگر و ادای دِین و احترام به محضر شهدا و ایثارگران و همچنین رسیدگی به امور تحصیلی و علمی این قشر از دانشجویان تقدیر کرده اند.


تعداد بازدید: 423