تفاهم نامه همکاری دانشگاه گلستان و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی؛ در راستای بهره مندی از تواناییهای تخصصی، علمی، تحقیقاتی و کاربردی دانشگاه گلستان با دستگاه های اجرایی و مراکز علمی تحقیقاتی استان، تفاهم نامه ای بین دانشگاه گلستان و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با هدف ساماندهی همکاری های مشترک منعقد شد.

از اهم موضوعات مطرح شده در این تفاهم نامه که به امضای دکتر فرهاد یغمائی رئیس دانشگاه گلستان و دکتر علی نجفی نژاد رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان رسیده می توان از همکاری متقابل استفاده مطلوب از ظرفیتها و توانمندیهای علمی، برگزاری نشستها، سمینارها و کارگاه های علمی، انتشار کتب، مقالات یا نشریات علمی مشترک و انعقاد و اجرای قراردادهای پژوهشی مشترک به سفارش دستگاه های اجرایی اشاره کرد.
قابل ذکر است این تفاهم نامه با حضور دکتر اقدسی معاون پژوهش و فناوری و دكتر خوش فر معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه گلستان همراه بوده است.

 


تعداد بازدید: 310