انتصاب رئیس دانشگاه گلستان بعنوان عضو ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان استان

یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ طی حکمی از سوی دکتر سید مناف هاشمی استاندار گلستان، دکتر فرهاد یغمائی رئیس دانشگاه گلستان به سمت رئیس ستاد صیانت دانشگاه گلستان و عضو ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان استان گلستان منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:


تعداد بازدید: 321