انعقاد تفاهم نامه دوجانبه دانشگاه گلستان و پژوهشگاه نيرو

سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ در راستاي ماموريت پژوهشگاه نيرو براي گسترش تحقيقات منسجم و هدفمند در صنعت برق و انرژي کشور و به منظور ارتقاء روحيه نشاط و خودباوري متخصصين اين حوزه، تحقق ارتباط صنعت و دانشگاه و دستیابی به خود­کفایی علمی و ارتقاء تفاهم نامه دوجانبه ای فیمابین دانشگاه گلستان و پژوهشگاه نیرو منعقد شد.

اهم موضوعات این تفاهم نامه که به امضای دکتر مهدی غفاری معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گلستان و دكتر مهدی احسانیان مفرد معاون پژوهشی پژوهشگاه نیرو رسید، به ‌منظور استفاده از ظرفيت ها و توانمندي هاي دانشگاه و تشريک مساعي براي گسترش تحقيقات هدفمند اعضاي هيئت علمي دانشگاه و افزايش سهم پايان نامه هاي کارشناسي ارشد، رساله هاي دکتري و تحقيقات پژوهشگران پسادکتري در توسعه دانش و فناوري مورد نياز صنعت برق کشور منعقد مي‌شود.

شایان ذکر است اهم اهداف این تفاهم نامه انسجام بخشي پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و رساله هاي دکتري، دعوت به همکاري اعضاي هيأت علمي دانشگاه، حمايت از پژوهشگران پسادکتري، اعطاي اعتبارهاي پژوهشي در حوزه هاي جديد، اعطاي مراتب و کرسی هاي تخصصي به استادان برجسته و صاحب تجربه، اعطاي فرصت مطالعاتي به اعضاي هيأت علمي دانشگاه و پژوهشگاه و فراهم شدن امکان استفاده از آزمایشگاه­های پژوهشگاه نیرو می باشد.

 


تعداد بازدید: 377