انتصاب مدیر گروه رشته علوم اجتماعی و سیاسی دانشکده علوم انسانی

سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ طی حکمی از سوی دکتر فرهاد یغمائی، رئیس دانشگاه دکتر کورش غلامی کوتنانی به عنوان مدیر گروه علوم اجتماعی و سیاسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی منصوب شدند.

در بخشی از این حکم ایشان آمده است، «امید است با استعانت از خداوند متعال در انجام شرح وظایف محوله(موضوع آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) موفق و مؤید باشید.»

همچنین در حکم جداگانه ای از زحمات دکتر نوروز نیمروزی ناوخی مدیر سابق این گروه قدردانی به عمل آمد.

گفتنی است این جلسه با حضور دکتر خدارحم بزی رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی و جمعی از اعضای مدیران گروه این دانشکده برگزار شد.


تعداد بازدید: 453