انتخاب طرح عضو هیأت علمی دانشگاه گلستان به عنوان طرح برگزیده موسسه تبادلات آکادمیک آلمان

سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ طرح ارسالی دکتر سید احمد حسینی عضو هیات علمی دانشگاه گلستان، به عنوان یکی از 8 طرح برتر موسسه تبادلات آکادمیک آلمان معرفی گردید.

براساس ارزیابی موسسه تبادلات آکادمیک آلمان (DAAD) از طرح های پیشنهادی ارسال شده برای دوره تحقیقاتی اساتید و دانشگاه های ایران، طرح ارسالی دکتر حسینی جزء 8 طرح برگزیده در سال 97 اعلام شده است.

موضوع طرح ایشان ساخت روشی بر اساس تفاضلات متناهی کسری گرانیگاهی با نواحی پایداری بزرگ برای معادلات انتگرال ولترا و حل عددی معادلات انتگرال ولترا با تاخیر دوگانه با استفاده از روش کسری گرانیگاهی است.

گفتنی است دکتر سید احمد حسینی عضو هیأت علمی گروه ریاضی دانشکده علوم هستند که با همکاری دکتر علی عبدی، عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه تبریز موفق به کسب این عنوان شده اند.


تعداد بازدید: 437