عضویت دانشگاه گلستان در کارگروه ملی همکاری های ایران و سوئیس

چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی؛ طی حکمی از سوی رئیس دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه اصفهان، دکتر مهدی غفاری معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گلستان به عضویت کارگروه ملی همکاری های ایران و سوئیس منصوب شد.

مأموریت اصلی این کارگروه طراحی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه همکاری های علمی با کشور هدف از طریق مشارکت دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری، اجرای دوره های مشترک آموزشی، جذب دانشجویان خارجی، انجام طرح های تحقیقاتی مشترک، فراهم آوردن فرصت مطالعاتی و هرگونه فعالیتی که به توسعه و تعمیق فعالیت های دوجانبه بین المللی منجر می شود، عنوان شده است.


تعداد بازدید: 383