ثبت نام با تأخیر ویژه دانشجویان جدیدالورود

شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

برابر اعلان اداره کل آموزش دانشگاه گلستان، آندسته از پذیرفته شدگانی که تاکنون موفق به ثبت نام نشده اند می توانند حداکثر تا روز چهارشنبه هفته جاری 4 مهرماه با مراجعه به آموزش دانشکده های مربوطه، ثبت نام خود را کامل نمایند.


تعداد بازدید: 1000