تشکیل میز همکاری های علمی بین المللی آلمان در دانشگاه

دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی؛ به منظور گسترش و انسجام فعالیت های علمی بین المللی دانشگاه گلستان با دانشگاه های آلمان، موضوع تأسیس میز آلمان در دانشگاه گلستان مورد تأیید و تصویب معاونت پژوهش و فناوری قرار گرفت.

بسترسازی و اجرای دوره های مشترک آموزشی، جذب دانشجویان خارجی، انجام طرح های تحقیقاتی مشترک، فراهم آوردن فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی و دانشجویان، برگزاری نشست ها، کارگاه ها و سمینارهای علمی و هرگونه برنامه ای که به توسعه و تعمیق فعالیت های دو جانبه منجر شود، از جمله اهداف این میز به شمار می‌آید.

دکتر هادی عمرانی استادیار و عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی دانشکده علوم بعنوان دبیر این میز انتخاب شدند.


تعداد بازدید: 353