بازدید رئیس دانشگاه از غرفه های ورزشی

دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی؛ به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش دکتر فرهاد یغمائی رئیس دانشگاه از نمایشگاه توانمندی های حوزه تربیت بدنی دانشگاه بازدید کردند.

این نمایشگاه که به همت مدیریت اداره تربیت بدنی برپا شده است، دکتر یغمائی ضمن حضور در جمع پر شور و نشاط دانشجویان بازدید کننده، در جریان اقدامات و فعالیت های حوزه تربیت بدنی دانشگاه قرار گرفتند.

از جمله نکات قابل توجه در حاشیه این بازدید، حضور فعال هیأت های ورزشی استان در این نمایشگاه می باشد.


تعداد بازدید: 369